Politica de Confidentialitate, GDPR si Consimtamant


Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Domeniului ”COMOARA BUCOVINEI”, cu sediul în Com. Berchișești, sat Corlata, nr.17, lângă pădure, Jud. Suceava, România. Prin urmare, Domeniul ”COMOARA BUCOVINEI” urmărește în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor. Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată, având următoarele date de contact: contact@comoarabucovinei.ro. Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților Domeniului ”COMOARA BUCOVINEI” și ai paginii de internet www.comoarabucovinei.ro. Prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestei pagini de internet.


Scopurile prelucrării

Datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate voluntar cu ocazia accesării www.comoarabucovinei.ro sau furnizate pe orice altă cale pusă la dispoziție prin această pagină de internet sunt prelucrate de către Domeniul ”COMOARA BUCOVINEI” în următoarele scopuri:

 • ✔ pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin în sarcina Domeniul ”COMOARA BUCOVINEI” în contextul serviciilor prestate prin rezervările efectuate la Domeniul ”COMOARA BUCOVINEI”, inclusiv pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră formulate prin intermediul www.comoarabucovinei.ro sau efectuarea verificărilor și formalităților aferente încheierii contractului de prestări servicii turistice;
 • ✔ pentru desfășurarea relației contractuale dintre Domeniul ”COMOARA BUCOVINEI” și dumneavoastră, inclusiv în scopul executării contractului de prestări servicii turistice, facturării și transmiterii facturilor, corespondenței cu dumneavoastră, recuperării eventualelor creanțe, precum și protejării oricărui interes legitim al Domeniului ”COMOARA BUCOVINEI”, pe cale administrativă sau judiciară, cesiunii de creanțe către terțe părți, primirii și gestionării solicitărilor dumneavoastră, precum și conformării cu cerințele legale privind arhivarea;
 • ✔ pentru activități de marketing direct şi publicitate pentru produsele și serviciile Domeniul ”COMOARA BUCOVINEI” prin promovarea celor mai potrivite produse și servicii ale Domeniului ”COMOARA BUCOVINEI”, inclusiv prin transmiterea de către Domeniul ”COMOARA BUCOVINEI” a unor comunicări comerciale în acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveți posibilitatea de a vă exprima consimțământul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră în acest scop și primirea de comunicări comerciale prin bifarea căsuței corespunzătoare în meniu “rezervare”;
 • ✔ în scopul determinării și evaluării intereselor și preferințelor dumneavoastră, utilizând mijloace automate și/sau neautomate, în vederea generării de oferte personalizate. Prin exprimarea consimțământului dumneavoastră la momentul bifării căsuței corespunzătoare in meniu “rezervare”, sunteți de acord ca Domeniul ”COMOARA BUCOVINEI” să utilizeze tehnici informatice care nu implică prezența unui factor uman și care pot duce la producerea unor efecte juridice în relaţia cu dumneavoastră sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ în relaţia cu dumneavoastră. Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop prezintă beneficiul de a vă oferi servicii cât mai apropiate de nevoile și interesele dumneavoastră, dar și de a vă sugera unele alegeri cu privire la produsele/serviciile Domeniul ”COMOARA BUCOVINEI”;
 • ✔ în scopul evaluării gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la produsele/serviciile Domeniului ”COMOARA BUCOVINEI”;
 • ✔ în scopul unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale.

Temeiul juridic al prelucrărilor:

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază:

 • ✔ obligațiile legale care incumbă în sarcina Domeniul ”COMOARA BUCOVINEI” ca urmare a operaţiunilor prin intermediul www.comoarabucovinei.ro;
 • ✔ încheierea, respectiv executarea contractului de prestări servicii turistice încheiat cu Domeniul ”COMOARA BUCOVINEI”, direct sau prin parteneri contractuali avizați (de ex. www.booking.com, etc);
 • ✔ interesul legitim al Domeniului ”COMOARA BUCOVINEI” de a-și promova produsele și/sau serviciile;
 • ✔ consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului.

În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumite prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, printr-o cerere scrisă transmisă la adresa Com. Berchișești, sat Corlata, nr.17, lângă pădure, Jud. Suceava, România, sau prin e-mail la adresa contact@comoarabucovinei.ro.


Durata prelucrării:

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.


Dezvăluirea datelor cu caracter personal:

În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, Domeniul ”COMOARA BUCOVINEI” poate dezvălui datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama Domeniul ”COMOARA BUCOVINEI” ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri:

 • ✔ pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului www.comoarabucovinei.ro, și a serviciilor prezentate și oferite prin intermediul acestora;
 • ✔ pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către Domeniul ”COMOARA BUCOVINEI” cum ar fi servicii de ofertare și relaționare cu clienții, trimitere facturi etc.;
 • ✔ în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități, obținute ca urmare a unor campanii cu caracter promoțional;
 • ✔ în cazul unor campanii promoționale organizate de către Domeniul ”COMOARA BUCOVINEI” împreună cu diverși parteneri contractuali;
 • ✔ pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • ✔ atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal:

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara României, în statele membre ale UE sau în afara UE, către parteneri contractuali. Transferurile în afara UE se vor realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza căreia s-a constatat caracterul adecvat de protecţie al datelor în statele respective, fie către entităti care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate nefiind afectate în vreun mod negativ.


Statele din afara UE către care se vor transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus sunt: Ucraina, Republica Moldova, India, Turcia, USA, Vietnam.


Furnizarea datelor cu caracter personal:

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/serviciile Domeniului ”COMOARA BUCOVINEI”. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus.


Măsuri de securitate a datelor:

Domeniul ”COMOARA BUCOVINEI” va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.


Drepturile de care beneficiați:

În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.


În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că Domeniul ”COMOARA BUCOVINEI” v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.


Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați meniul “Notificare webdirect cookie”


Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate, vă rugăm să vă adresați la adresa: Com. Berchișești, sat Corlata, nr.17, lângă pădure, Jud. Suceava, România, contact@comoarabucovinei.ro, (0040) 799 111 124.Declarație de Confidențialitate


Data intrării în vigoare: Mai 2018


Această Declarație de Confidențialitate se aplică la www.comoarabucovinei.ro, site web deținut și operat de Domeniul ”COMOARA BUCOVINEI”. Această Declarație de Confidențialitate descrie cum colectăm și utilizăm informațiile, care ar putea include datele personale pe care le furnizați pe website-ul nostru: www.comoarabucovinei.ro. Acesta descrie, de asemenea, alegerile care vă stau la dispoziție cu privire la cum utilizăm datele dumneavoastră personale și cum puteți accesa și actualiza aceste date.


Colectare de date:

Printre tipurile de informații personale pe care le colectăm se numără:

 • ✔ Prenumele, numele, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa dumneavoastră;
 • ✔ Datele cardului de credit (tipul cardului, numărul cardului de credit, numele titularului, data expirării și codul de securitate);
 • ✔ Informații despre sejurul clientului, inclusiv data sosirii și a plecării, cereri speciale, observații despre preferințele serviciilor dumneavoastră (inclusiv preferința pentru tipul de cameră, facilități sau orice alte servicii utilizate);
 • ✔ Informațiile pe care le furnizați cu privire la preferințele dumneavoastră de marketing sau în cursul participării la sondaje, concursuri sau oferte promoționale;

Puteți alege oricând ce date personale (dacă există) doriți să ni le furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite detalii, pot fi afectate unele dintre tranzacțiile dumneavoastră prin noi.


Datele pe care le colectăm automat:

Atunci când website-ul nostru este utilizat, colectăm totodată informații în mod automat, dintre care unele pot fi date personale. Acestea includ date precum setări de limbă, adresa IP, locația, setările dispozitivului, sistemul de operare al dispozitivului, informațiile de autentificare, ora utilizării, adresa URL solicitată, raportul de stare, agentul utilizator (informații despre versiunea browserului), sistemul de operare, rezultat (vizitator sau cumpărător), istoricul navigării, ID-ul de rezervare al utilizatorului și tipul de date vizualizate. De asemenea, este posibil să colectăm date automat prin cookie-uri.


În scop de procesare:

Putem utiliza datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:


A. Rezervări: Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a finaliza și administra rezervarea dumneavoastră online.


B. Serviciul clienți: Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a vă oferi serviciul clienți necesar.


C. Comentariile clienților: Putem utiliza datele dumneavoastră de contact pentru a vă invita prin e-mail să scrieți un comentariu pentru oaspeți după sejur. Acesta îi poate ajuta pe alți călători să aleagă cazarea care le convine cel mai bine. Dacă trimiteți un comentariu, acesta poate fi postat pe website-ul nostru.


D. Activități de marketing: De asemenea, utilizăm datele dumneavoastră pentru activități de marketing, conform legii. În cazul în care utilizăm datele dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct, precum newsletteruri comerciale și comunicări de marketing privind produse și servicii noi sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră, vom include un link de dezabonare pe care îl puteți utiliza dacă nu doriți să vă mai trimitem mesaje.


E. Alte comunicări: S-ar putea să existe și alte dăți când vom lua legătura prin e-mail, poștă, telefon sau SMS, în funcție de datele de contact pe care le partajați cu noi. Ar putea exista o serie de motive pentru aceste comunicări:


 • a) Este posibil să fim nevoiți să răspundem la cererile pe care le-ați făcut și să le rezolvăm.
 • b) Dacă nu ați finalizat o rezervare online, este posibil să vă trimitem un e-mail cu un memento pentru a vă continua rezervarea. Credem că acest serviciu suplimentar vă este util pentru că vă permite să continuați o rezervare fără a mai fi nevoie să căutați din nou cazarea sau să completați toate detaliile rezervării de la început.
 • c) Când utilizați serviciile noastre, vă putem trimite un chestionar sau vă putem invita să scrieți un comentariu despre experiența dumneavoastră pe website-ul nostru. Credem că acest serviciu suplimentar este util pentru dumneavoastră și pentru noi, deoarece ne vom putea îmbunătăți website-ul pe baza feedbackului primit.

F. Analiză, îmbunătățire și cercetare: Utilizăm datele personale pentru a efectua cercetări și analize. Este posibil să implicăm o terță parte să facă acest lucru în numele nostru. Putem partaja sau dezvălui rezultatele unor astfel de cercetări, inclusiv unor terțe părți, în formă anonimă, agregată. Utilizăm datele dumneavoastră personale în scopuri analitice, pentru a ne îmbunătăți serviciile, pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor și pentru a îmbunătăți funcționalitatea și calitatea serviciilor noastre online de călătorie.


G. Securitatea, detectarea și prevenirea fraudei: Utilizăm informații, care pot include date cu caracter personal, pentru a preveni frauda și alte activități ilegale sau care încalcă drepturile de autor. De asemenea, folosim aceste informații pentru a investiga și detecta frauda. Putem utiliza datele personale pentru evaluarea riscurilor și pentru scopuri de securitate, inclusiv autentificarea utilizatorilor. În aceste scopuri, datele cu caracter personal pot fi comunicate unor terțe părți, cum ar fi autoritățile de aplicare a legii, conform legii aplicabile și consilierilor externi.


H. Motive juridice: În anumite cazuri, trebuie să utilizăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor sau pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a conforma solicitările legale din partea organelor de drept în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege. Dacă vom utiliza mijloace automate pentru a prelucra date cu caracter personal care produc efecte juridice sau vă afectează în mod semnificativ, vom implementa măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile, inclusiv dreptul de a obține o intervenție umană.


Baze juridice:

 • ✔ Având în vedere scopurile A și B, ne bazăm pe îndeplinirea unui contract: Utilizarea datelor dumneavoastră poate fi necesară pentru a efectua contractul pe care îl aveți cu noi. De exemplu, dacă utilizați serviciile noastre pentru a face o rezervare online, vom utiliza datele dumneavoastră pentru a ne îndeplini obligația de a finaliza și administra această rezervare în baza contractului pe care îl avem cu dumneavoastră.
 • ✔ Având în vedere scopurile C - H, ne bazăm pe interesele sale legitime: utilizăm datele dumneavoastră pentru interesele noastre legitime, cum ar fi furnizarea conținutului cel mai potrivit pentru website, e-mailuri și newsletteruri, îmbunătățirea și promovarea produselor și serviciilor noastre și conținut de pe website-ul nostru, precum și pentru detectarea administrativă, fraudă și în scopuri legale. Atunci când utilizați datele personale pentru a servi intereselor noastre legitime, vom echilibra întotdeauna drepturile și interesele dumneavoastră în protejarea informațiilor dumneavoastră împotriva drepturilor și intereselor noastre.
 • ✔ În ceea ce privește scopul H, ne bazăm, de asemenea, dacă este cazul, la obligația noastră de a respecta legislația aplicabilă.
 • ✔ Dacă este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă, vom obține consimțământul dumneavoastră înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct.

Dacă este necesar, în conformitate cu legislația în vigoare, vă vom cere consimțământul. Vă puteți retrage oricând acordul, contactând-ne la oricare dintre adresele de la sfârșitul acestei Declarații de confidențialitate.


Dacă doriți să obiectați la procesarea stabilită în scopurile C - F şi niciun mecanism de renunţare nu vă este disponibil în mod direct (de exemplu, în setările contului), în măsura în care acest lucru este posibil, vă rugăm să contactaţi www.comoarabucovinei.ro.


Partajarea de date:

Booking.com: Am colaborat cu Booking.com (www.booking.com) (denumit în continuare Booking.com) pentru a vă oferi serviciile noastre de rezervare online. Informațiile partajate cu compania Booking.com și afiliații acesteia pot include date personale precum numele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact, detaliile dumneavoastră de plată, numele oaspeților care călătoresc cu dumneavoastră și orice preferințe pe care le-ați specificat la efectuarea unei rezervări.


Pentru a afla mai multe despre familia corporativă Booking.com, vizitați Despre Booking.com. Booking.com vă va trimite un e-mail de confirmare, un e-mail înainte de sosire și vă va oferi informații despre zonă și cazare. Booking.com vă oferă, de asemenea, un serviciu clienți internațional non-stop din birourile sale locale în mai mult de 20 de limbi. Partajarea detaliilor dumneavoastră cu personalul de la serviciul clienți alBooking.com le permite să răspundă atunci când aveți nevoie de asistență. Booking.com poate utiliza datele dumneavoastră în scopuri tehnice, de analiză și de marketing, după cum este descris mai departe în Politica de confidențialitate a Booking.com. Aceasta include faptul că datele dumneavoastră ar putea fi, de asemenea, partajate cu alți membri ai grupului de companii Holdings Inc. pentru a vă propune oferte de călătorie care v-ar putea interesa și pentru a vă oferi servicii personalizate. Dacă este necesar conform legii aplicabile, Booking.com va cere mai întâi consimțământul dumneavoastră. Dacă datele dumneavoastră sunt transferate către o țară din afara Spațiului Economic European, Booking.com va face aranjamente contractuale pentru a se asigura că datele dumneavoastră personale sunt în continuare protejate în conformitate cu standardele europene. Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale prin intermediul Booking.com, vă rugăm să contactați dataprotectionoffice@booking.com.


Furnizori de servicii terțe: Utilizăm furnizorii de servicii pentru a prelucra datele dumneavoastră personale strict în numele nostru. Această prelucrare ar fi pentru scopurile incluse în această Declarație de confidențialitate, cum ar fi facilitarea plăților de rezervare, trimiterea materialelor de marketing sau pentru serviciile de asistență analitică. Acești furnizori de servicii sunt obligați să respecte clauzele de confidențialitate și nu au voie să utilizeze datele dumneavoastră personale în scopuri proprii sau în alte scopuri.


Autorități competente: Dezvăluim informații personale autorităților responsabile cu aplicarea legii și altor autorități guvernamentale, în măsura în care acest lucru este impus de lege sau este strict necesar pentru prevenirea, descoperirea sau urmărirea penală a actelor criminale și a fraudei.


Transferuri de date internaționale:

Transmiterea datelor cu caracter personal descrisă în prezenta Declarație de confidențialitate poate include transferuri de date cu caracter personal în străinătate, către țări ale căror legi privind protecția datelor nu sunt la fel de cuprinzătoare ca acelea ale țărilor din Uniunea Europeană. Atunci când acest lucru este impus de legislația europeană, transferăm datele personale numai destinatarilor care oferă un nivel adecvat de protecție a datelor. În aceste situații, facem aranjamente contractuale pentru a ne asigura că datele dumneavoastră personale sunt în continuare protejate în conformitate cu standardele europene. Ne puteți cere să vedeți o copie a acestor clauze folosind detaliile de contact de mai jos.


Securitate:

Booking.com respectă proceduri rezonabile pentru a împiedica accesul neautorizat la informațiile cu caracter personal și utilizarea necorespunzătoare a acestora. Utilizăm sisteme și proceduri adecvate pentru a proteja informațiile, inclusiv datele cu caracter personal. De asemenea, folosim proceduri de securitate și restricții tehnice și fizice pentru accesarea și utilizarea datelor personale pe serverele noastre. Numai personalului autorizat i se permite accesul la date cu caracter personal în cursul activității acestuia.


Retenţia datelor:

Vom păstra informațiile dumneavoastră, care pot include date personale atât timp cât considerăm că este necesar să vă furnizăm servicii, să respectăm legile aplicabile, să soluționăm litigii cu orice parte și altfel, dacă este necesar, pentru a ne permite să ne desfășurăm afacerea, inclusiv pentru a detecta și a preveni frauda sau alte activități ilegale. Toate datele personale pe care le păstrăm vor fi supuse acestei Declarații de confidențialitate. Dacă aveți o întrebare despre o anumită perioadă de păstrare pentru anumite tipuri de date personale pe care le procesăm despre dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin intermediul detaliilor de contact incluse mai jos.


Opțiunile și drepturile dumneavoastră:

Dorim să vă controlați modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate de noi. Puteți face acest lucru în următoarele moduri:


 • ✔ Ne puteți solicita o copie a datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră;
 • ✔ Ne puteți informa despre orice modificare a datelor dumneavoastră personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră;
 • ✔ În anumite situații, ne puteți cere să ștergem, să blocăm sau să restricționăm prelucrarea datelor personale pe care le deținem despre dumneavoastră sau să vă opuneți anumitor moduri în care vă folosim datele personale; și în anumite situații, puteți, de asemenea, să ne solicitați să trimiteți datele personale pe care ni le-ați dat unei terțe părți.

În cazul în care vă folosim datele dumneavoastră personale pe baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment sub rezerva legii aplicabile. Mai mult, în cazul în care procesăm datele dumneavoastră personale bazate pe interes legitim sau interes public, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment utilizării datelor dumneavoastră personale în conformitate cu legislația aplicabilă.


Ne bazăm pe dumneavoastră pentru a vă asigura că datele dumneavoastră personale sunt complete, exacte și actuale. Vă rugăm să ne informați cu promptitudine cu privire la orice schimbări sau inexactități la datele dumneavoastră personale, contactând contact@comoarabucovinei.ro. Vom rezolva solicitarea dumneavoastră în conformitate cu legea aplicabilă.


Întrebări sau reclamații:

Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă vreți să vă exercitați oricare dintre drepturile pe care le aveți în conformitate cu acest anunț, sunteți binevenit(ă) să necontactați prin contact@comoarabucovinei.ro. De asemenea, puteți contacta autoritatea locală pentru protecția datelor dacă aveți întrebări și reclamații.